Preskoči na sadržaj

Direktor hotela  (m/ž)
Hotel Kaj, Marija Bistrica

 

Mjesto rada: Marija Bistrica, hotel Kaj

Uvjeti koje kandidatkinja/kandidat mora zadovoljavati:

 1. 3 (tri) godine radnog iskustva u turizmu, ugostiteljstvu ili hospitality industriji
 2. Odlično znanje engleskog jezika u jeziku i pismu,
 3. Digitalna pismenost – rad u MS Office okruženju i sličnom

Dodatni uvjeti kojima kandidatkinja/kandidat ostvaruju prednost:

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 2. Iskustvo iz područja upravljanja, operacija, vođenja timova
 3. Iskustvo iz područja ugostiteljstva

Osnovni poslovi i zadaci:

 • Sudjeluje u kreiranju strategije i razvojnih planova hotela
 • Organizira izradu, donosi i prati provedbu godišnjeg plana poslovanja
 • Donosi posebne planove za izobrazbu i obuku kadra
 • Sudjeluje u kreiranju novih proizvoda i usluga
 • Donosi poslovne i druge odluke iz svoje nadležnosti
 • Upravlja operacijama hotela
 • Upravlja i kontrolira sa planiranim OPEX-om i CAPEX-om
 • Osigurava operativnu izvrsnost i fokus na gosta i kvalitetu usluge
 • Redovito izvještava o aktivnostima i rezultatima
 • Komunikacija s postojećim partnerima;
 • Sudjeluje zajedno sa Prodajom i Marketingom u akviziciji novih partnera
 • Kontinuirana prisutnost u operacijama i fokus na detalje

Od kandidatkinje/kandidata se očekuje:

 • Samostalnost u kreiranju planova razvoja i odlučivanju
 • Angažiranost na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou u promicanju hotela i djelatnosti hotela
 • Kreativnost u kreiranju konkurentnosti
 • Odlično poznavanje vještina prezentacije, komunikacije i pregovaranja
 • Poznavanje segmenata operacija hotela
 • Fleksibilnost i spremnost preuzimanja novih zadataka
 • Usmjerenost na ciljeve, natjecateljski duh i timski rad
 • Privlačenje budućih ključnih kadrova i njihov profesionalni razvoj
 • Visok stupanj socijalne osviještenosti i doprinosa zajednici
 • Odlazak na relevantna globalna događanja vezana uz industriju turizma (sajmovi, radionice, edukacija, promocija)

Nudimo

 • Radno mjesto Marija Bistrica
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Rad u tvrtki koja ulazi u slijedeći razvojni ciklus
 • Osobni i profesionalni razvoj

U prijavu za natječaj svakako treba dostaviti osobne podatke podnositeljice/podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) koji će se koristiti isključivo za potrebe ovog natječaja. Kandidatkinja/kandidat dužni su priložiti:

 1. Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja, te dodatnih uvjeta i iskustva
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom „D“ ,izvornik ili preslika diplome

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati za koje poslodavac ocijeni da su natječajnom dokumentacijom dokazali zadovoljavanje uvjeta iz natječaja. Poslodavac zadržava pravo da za uži krug kandidatkinja/kandidata zatraži ovjerene izjave i originale dokumentacije prilikom razgovora, o čemu će kandidatkinje/kandidate na vrijeme obavijestiti.

Kontaktirajte nas putem obrazca niže ili nam se javite
karijera@salveregina.hr