Skip to content

Voditelj računovodstva i financija (m/ž) Hotel Kaj, Marija Bistrica

Mjesto rada: Marija Bistrica, hotel Kaj

ODGOVORNOSTI

 • Priprema i predaja financijskih, poreznih i statističkih izvješća za određena razdoblja (PDV, završni račun, statistika…)
 • Izrada menadžerskih izvješća (tjedna, mjesečna, polugodišnja, godišnja) te usporedba istih s buđetom i kontrola istih
 • Izrada buđeta, procjena i usporedba s ostvarenjima na razini profitnih centara i na razini društva
 • Izrada ostalih izvještaja po nalogu nadređenih
 • Kontrola ažurnosti i urednosti materijalnog i financijskog knjigovodstva
 • Suradnja s revizijom, poreznom, bankama, HZZO i ostalim institucijama
 • Praćenje zakonske regulative i primjena u poslovanju (računovodstvenih i poreznih propisa, računovodstvene publikacije, zakona o radu, kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu, pravilnika o radu poduzeća)
 • Kontrola evidencije radnog vremena i usklada sa Zakonskim propisima
 • Obračun plaća, naknada i drugih primanja radnika, studentskih ugovora, učeničkih ugovora, te predaja i ispravci JOPPD obrazaca
 • Knjiženje plaća prema mjestima troška
 • Obračun bolovanja i izrada zahtjeva za refundaciju
 • Obrada i obračun putnih naloga
 • Obračun i knjiženje amortizacije
 • Priprema Ugovora o radu, Rješenja o otkazima, prijava, odjava i promjena radnika na mirovinskom, zdravstvenom
 • Izračun godišnjih odmora radnika
 • Povezivanje SNU obrazaca, zahtjevi za izdavanje/promjena PK kartica radnika na poreznoj
 • Svakodnevna komunikacija s kolegama u računovodstvu, davanje uputa za knjiženje svih vrsta dokumenata, pomoć kod knjiženja izvoda, blagajne i ostalih tekućih računovodstvenih poslova
 • Komunikacija s ostalim odjelima u poduzeću
 • Izrada plana plaćanja i provedba plaćanja
 • Kontrola knjige URA i IRA, ostalih pomoćnih knjiga i usklada s glavnom knjigom
 • Izrada i knjiženje kompenzacija i cesija
 • Usklade s kupcima, dobavljačima, poreznom
 • Knjiženje inventurnih viškova i manjkova
 • Izrada faktura
 • Kontrola blagajničkog poslovanja
 • Postavljanje shema knjiženja u knjigovodstvenom programu prema potrebi
 • Ostali poslovi po nalogu nadređenih

UVJETI

• VSS 
•  Minimalno 3 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
•  Organiziranost, marljivost i pedantnost
•  Vrhunsko poznavanje Ms Office alata

NUDIMO

 Naknada za prijevoz
•  Edukaciju i uvođenje u posao pri zapošljavanju
•  Timski rad, dinamično i stabilno poslovno okruženje
•  Radno mjesto Marija Bistrica
•  
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok
•  
Rad u tvrtki koja ulazi u slijedeći razvojni ciklus
•  
Osobni i profesionalni razvoj

U  prijavu za natječaj svakako treba dostaviti osobne podatke podnositeljice/podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i
e-adresa) koji će se koristiti isključivo za potrebe ovog natječaja. Kandidatkinja/kandidat dužni su priložiti:

 1. Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja, te dodatnih uvjeta i iskustva
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u ,izvornik ili preslika diplome

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati za koje poslodavac ocijeni da su natječajnom dokumentacijom dokazali zadovoljavanje uvjeta iz natječaja. Poslodavac zadržava pravo da za uži krug kandidatkinja/kandidata zatraži ovjerene izjave i originale dokumentacije prilikom razgovora, o čemu će kandidatkinje/kandidate na vrijeme obavijestiti.

Kontaktirajte nas putem obrazca niže ili nam se javite


karijera@salveregina.hr

 

Ispunite obrazac, priložite životopis.